Projekt aksept.png


Markedsundersøkelser


 


For å bygge og opprettholde sterke merkevarer trenger man informasjon om markedet. Holdninger og kjøpsvaner endres stadig, derfor er det viktigere enn noen gang å kartlegge dette effektivt.

Decision har ansatte som daglig jobber med telefonen som verktøy, og er opplært i være effektive, samt se til at kvaliteten i alle samtaler opprettholdes.

Vi kan på kort tid nå store volum, og har systemer som gjør at spesifikke målgrupper og områder raskt kan nås, samt oppfylle de parametere du som oppdragsgiver krever.

Rapporter tas ut daglig, og all statistikk vil være tilgjengelig for oppdragsgiver i sanntid.

Kontakt Key Account Manager Espen Paulsen på Mob: 970 24 540 eller Epost: Espen.Paulsen@decision.no for å høre hva vi kan bidra med.