Projekt aksept.png


PROsJEKT AKSEPT

 


Forbrukermyndighetene har gått inn for at eksisterende kunder må gi uttrykkelig samtykke for å kunne bli kontaktet via telefon dersom de er reservert mot telefonsalg.

Forbrukerombudet og regjeringen har i 2016-17 jobbet for å forby telefonsalg mot egne kunder som er reservert i Brønnøysundregisteret. Konsekvensen av dette er at 65-70 % av kundene dine vil du ikke kunne kontakte for mersalg, oppsalg, produktendring etc. Heldigvis har Stortinget i denne omgang avvist dette forslaget til lovendring, og du vil fortsatt kunne ringe dine egne kunder selv om de har registrert seg mot generelt telefonsalg.

Vi vet at det er sterke krefter som står bak forslaget, så ballen er neppe lagt helt død. Det er nå viktig å sikre den store verdien din kundebase utgjør ved å innhente aksept allerede nå og i alt fremtidig salg.

Våre team har spesialisert seg på samtykkeinnhenting og gjør dette på følgende måter:

  • Lojalitetssamtaler der samtykke innhentes mot slutten via opptak og/eller sms.
  • Mersalg/oppsalg der vi tilbyr kunden et produkt, samtykke innhentes mot slutten via opptak og/eller sms.
  • Selvfølgelighet, kontakt og tillit er nøkkelen til å oppnå samtykke i tilnærmet alle samtaler.

Det anbefales at innhenting av samtykke gjøres i sammenheng med et mersalg eller oppsalg til din kunde, se SALG for mer info om hvordan vi jobber.

Kontakt Key Account Manager Espen Paulsen på Mob: 970 24 540 eller Epost: Espen.Paulsen@decision.no for å høre hva vi kan bidra med.